DE SPELREGELS

DEELNAME AAN WANDELINGEN
• Als je ingeschreven hebt voor een wandeltocht en je bent verhinderd of ziek dan dien je je af te melden via de website. De deadline voor afmelding staat vermeld bij de betreffende wandeltocht, maar is nooit korter dan 24 uur voor de start van de activiteit. Na deze deadline kan je je afmelden bij de kaartlezer van de wandeltocht. Dit kan per e-mail of op de dag van de wandeltocht per telefoon. Het telefoonnummer van de kaartlezer vind je in het mailtje dat je krijgt als je je opgegeven hebt. Na de deadline voor afmelding vind er geen restitutie meer plaats van eventueel betaalde strippen.

• De kaartlezer van een tocht houdt bij wie zich ingeschreven heeft en wie niet op komt dagen. Als je je drie of meer keer ingeschreven hebt voor een wandeltocht en je bent zonder je af te melden niet op komen dagen (binnen zes maanden) dan behoudt De Wandelsite zich het recht voor om je te verwijderen uit het bestand van De Wandelsite. Je hebt dan geen recht op restitutie van het tegoed van strippen of een jaarkaart. Dit is om te voorkomen dat groepen moeten wachten op mensen die niet komen.

• Alle deelnemers aan een tocht dienen zich van tevoren ingeschreven te hebben via de website. Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen die niet is ingeschreven (dat zou ook niet eerlijk zijn voor de mensen die betaald hebben voor een wandeltocht).

• Deelname aan activiteiten van De Wandelsite gebeurt op eigen risico. Er is geen verzekering afgesloten voor activiteiten.

• De Wandelsite is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade of letsel tijdens de activiteiten. Net als bij andere sporten geldt: teveel wandelen kan blessures veroorzaken.

• De wandelingen worden georganiseerd door de deelnemers. Uiteraard doet De Wandelsite haar best om het aanbod aan wandelingen zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag. Met een jaarkaart of strippen heb je geen ‘recht’ op een bepaald aantal wandelingen. Als er te weinig wandelingen zijn dan worden alle deelnemers opgeroepen om meer tochten te organiseren.

• Voorwaarde voor aanmelding en deelname aan de activiteiten is dat de deelnemers op een respectvolle manier met elkaar omgaan en dat zij zich aan de gedrag- en spelregels houden. Daar hoort ook bij dat de deelnemers zich noch in e-mails, noch in oproepen of profielen op kwetsende, lasterende, beledigende, bedreigende, obscene, racistische of eender welke andere wijze uiten die in strijd is met de wet. De deelnemers verplichten zich rekening te houden met de culturele en religieuze belangen en met de meningen van andere deelnemers. Indien een deelnemer zich hier niet aan houdt, heeft De Wandelsite het recht om de deelnemer op ieder tijdstip, zonder uitstel en zonder opgave van reden te verwijderen uit het systeem van De Wandelsite.

STRIPPEN VOOR HET ORGANISEREN VAN TOCHTEN
• Als je een wandeltocht organiseert dan krijg je een strip. Als je reeds in het bezit bent van een jaarkaart dan worden deze strippen bewaard. Je kunt ze gebruiken als je jaarkaart afgelopen is.
• De organisator van een tocht krijgt zijn/haar strippen zo snel mogelijk nadat de wandeltocht heeft plaatsgevonden.

TWEE STRIPPEN CADEAU BIJ AANMELDING
• Bij je aanmelding als deelnemer bij De Wandelsite ontvang je twee strippen cadeau waarmee je je op kunt geven voor wandelingen. Let op: Deze twee gratis strippen zijn drie maanden geldig.
• Als deze op zijn dan kan je nieuwe strippen of een jaarkaart bestellen via MIJN WANDELSITE. Aangeschafte strippen zijn twee jaar geldig; een jaarkaart is een jaar geldig.

Naast deze gortdroge maar toch noodzakelijke regeltjes wensen we je veel plezier bij de hikes…