Zaterdag
02-06-2018 10:00
Over smalle paadjes door de jungle in Wijsboschbroek
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Schijndel (rondwandeling)  afstand 22  aantal deelnemers op dit moment 7
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
Het Wijbosch broek is een bijzonder natuurgebied met een lange geschiedenis. Het gebied heeft een ongewoon voedselrijke leemhoudende ondergrond. In combinatie met de hoge waterstand is het een ideale plek voor talrijke planten en diersoorten.

Eeuwenlang waren de beekdalen in het Wijbosch broek drassig. Door kwelwater stonden delen van het beekdal regelmatig onder water. Na de tweede wereldoorlog werden de vochtige akkers (grienden) gebruikt voor de productie van het hout. In de jaren 50 werden er vooral veel populieren geplant voor de klompen industrie. Al die activiteiten gingen gepaard met ontginning en ontwatering. Het Wijbosch broek werd daardoor steeds droger waardoor de bijzondere natuurwaarden verdween.

Sinds 2007 werken alle betrokken instanties samen om de natuur in het Wijbosch broek te herstellen. De belangrijkste maatregel is het verhogen van het waterpeil. Waterschap Aa en Maas heeft daartoe verschillende werkzaamheden uitgevoerd.
Oude stuwen werden vervangen en er werden nieuwe stuwen aangelegd om het waterpeil te verhogen. Natuurvriendelijke oevers en vispassages werden aangelegd en buiten het natuurgebied wordt extra stijging van het grondwater beperkt.

Bij de schaapskooi ziet u hoe natuur en cultuur elkaar ontmoeten. De schaapsherder trekt er regelmatig op uit om zijn kudde te laten grazen in de lanen en dreven. Zo blijven de paden begaanbaar en helpen de schapen mee aan natuurbeheer.

 Hoe kom ik er?
EV/OV en carpoolen
Om 9.15 uur vertrek ik met auto bij NS station Oss.
Vier treinreiziers kunnen met mij mee rijden.
Checken of er een plekje vrij is.

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Behoorlijk doorlopen  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelfbedachte route

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 10)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen