Zaterdag
26-05-2018 10:00
EXTRA Herperduin, Erfdijk, Hamelspoel
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Berghem (rondwandeling)   afstand 23  aantal deelnemers op dit moment 5
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
Herperduin is een prachtig natuurgebied met naald- en loofhout, heuvels, zandverstuivingen, heide, vennen en moerassen. Men noemt dit gebied Herperduin vanwege de vele zandverstuivingen. Het wordt begraasd door Taurossen, Exmoor pony’s en schapen. In de bossen zijn dassen uitgezet door Das en Boom. Deze Stichting zet zich in om in Nederland een gezonde dassenpopulatie te behouden.

Maashorst en Herperduin vormden vroeger samen een groot natuurgebied. Mede door de A50 en de N324 is het gebied versnipperd geraakt. Met twee ecoducten worden de natuurgebieden Maashorst en Herperduin weer met elkaar verbonden.
De bosomvorming in natuurgebied Herperduin heeft de afgelopen vijf jaar voor een enorme opleving van de vogelstand gezorgd. Sinds 2002 is de gemeente Oss bezig om deze productiebossen om te vormen naar natuurbossen, voor meer structuurvariatie en soortenrijkdom van planten en dieren. De bosomvorming zorgt voor afwisseling in hoog en laag, dichtbegroeid en open, droge en vochtige plekken. Kortom: een leefgebied dat aantrekkelijker wordt voor planten, dieren en bezoekers.
Door het vellen van bomen valt er licht op de bodem. Op deze plaatsen kunnen kruiden en struiken groeien. Bomen hebben de kans zich hier te verjongen.

De kruiden en struiken zijn een voedselbron voor allerlei diersoorten. De bloeiende planten trekken een groot aantal insecten. De ondergroei herbergt een rijk dierenleven. Plaatselijk wordt de bodem geplagd. De vegetatielaag wordt van de bodem geschraapt. Hierop groeien planten die anders niet door de dichte vegetatie kunnen groeien. Door de bomen om te trekken ontstaan er verschillende soorten leefgebieden. De verdroogde wortelkluit, het vochtige wortelgat en de boom zelf vormen nieuwe biotopen. Het gat en de kluit zijn belangrijk als kiemplaats voor kruiden en jonge boompjes.

De Erfdijk is een door het landschap slingerend dijkje, dat bij overstromingen van de Maas, het water moest tegenhouden. Zulke dwarsdijken maakten het mogelijk bij matige overstromingen sommige kavels droog te houden, maar gaven geen verdediging tegen extreem hoge waterstanden.
Door de talloze dijkdoorbraken in het verleden zijn er enkele wielen of doorbraakkolken aan de dijk ontstaan. Deze wielen van 1658, sporen van woest natuurgeweld, zijn inmiddels lieflijke vijvers.

Bij hoge waterstanden op de Maas stroomde tot vlak voor de tweede wereldoorlog water over een verlaging in de Maasdijk bij Beers de polders in. Er ontstond een overstromingsgebied dat op een aantal plaatsen door dwarsdijken in compartimenten werd verdeeld. Na de sluiting van de Beerse Overlaat, had de Erfdijk zijn belangrijke functie verloren en werd deze beplant met eikenhakhout. De eiken zijn inmiddels uitgegroeid tot forse knapen en geven een bijzondere sfeer aan het oude dijkje. Het Hamelspoel maakt deel uit van de Hertogswetering en is te herkennen als oude rivierbochten (meanders). De Erfdijk en het Hamelspoel zijn niet alleen fraaie gebieden om te wandelen maar ook levende herinneringen aan de wordingsgeschiedenis van het hele gebied.

 Hoe kom ik er?
EV/OV en carpoolen
Om 9.40 uur vertrek ik met auto bij NS station Oss
4 wandelaars kunnen met mij meerijden.
Informeren of er een plekje vrij is.

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Behoorlijk doorlopen  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelfbedacht

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 8)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen