Zaterdag
27-07-2019 10:00
Coulissen - landschap De Mortelen en landgoed Velder
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Oirschot (rondwandeling)  afstand 23  aantal deelnemers op dit moment 10 (vol)
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
Mortel betekent weke grond. Daar ligt er hier veel van. In sterke afwisseling met hogere grond, de donken. Dit verklaart de sterke afwisseling in begroeiing: aan de ene kant vochtige weiden en loofbos, aan de andere kant akkers en naaldbos. De superkleine percelen zijn er ook aan te danken want bij vererving moest iedere erfgenaam van elke grondsoort iets krijgen.

Vervolgens werden de eigendomsgrenzen met houtwallen gemarkeerd. Zo ontstond in de loop der tijd een steeds fijnmaziger patroon van coulissen. Intiemer kan een landschap niet zijn. Een bezoek aan De Mortelen lijkt wel een reis terug in de tijd. Je dwaalt er door ouderwetse boerennatuur zoals die vroeger, voor de ruilverkavelingen (jaren 50 t/m 80) op veel plaatsen in Brabant te bewonderen was.

Landhuis Heerebeek is een gemeentelijk monument met witte, gepleisterde muren en torens en daardoor op een kasteeltje lijkt. In 1998 heeft hier een brand gewoed die het interieur van het huis geheel verwoestte, waarna dit volledig werd hersteld. Tegenwoordig is het particulier bezit en als zodanig bewoond.

Achter het Landhuis bevindt zich de originele Vlaamse schuur van de Hoeve Heerenbeek 6, die in 1997 geheel is gerestaureerd. De Vlaamse schuur is het oudste gebouw op het landgoed en is een Rijksmonument, eveneens bewoond door particulieren.

Het landgoedbos dat dit gebied kenmerkt is relatief oud, namelijk uit de 2e helft van de 18e eeuw. In tegenstelling tot De Mortelen, dat afwisseling van landbouwgrond en bospercelen kent, is het bos in Heerenbeek aaneengesloten. Driekwart van het gebied bestaat uit vochtig loofbos. Men heeft hier vooral populieren aangeplant. De vochtige bodemgesteldheid wordt mede veroorzaakt door de leemlagen in de bodem. Er groeien veel plantensoorten. Tot de broedvogels behoren boomvalk, torenvalk, bosuil, ransuil, steenuil en houtsnip.

Landgoed Velder beslaat ongeveer 160 hectare grond. Daarvan is 26 hectare beschikbaar om evenementen, festivals en tentoonstellingen te houden.
Rondom het landgoed bloeien prachtige bloemen en in het Veldersbos staan eiken van ongeveer 250 jaar oud. Er staat een 135-jaar oude mammoetboom van 32 meter hoog en met op sommige stukken een omtrek van 3,90 meter. De boom staat vermeld op de monumentale bomenlijst van de provincie Noord-Brabant.
Rond 1750 werden er eikenlanen in stervorm aangelegd. Dit zogenaamde sterrenbos is het oudste van de Meierij

 Hoe kom ik er?
EV/OV en carpoolen
Om 9.10 uur vertrek ik met auto bij NS station Oss.
Vier wandelaars kunnen vanaf Oss met mij meerijden.
Informeren of er een plekje vrij is.

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Behoorlijk doorlopen  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelfbedacht

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 10)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Mayketours

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen