Zaterdag
18-05-2019 10:00
Maas, poelen, plassen en grote grazers
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Herpen (rondwandeling)  afstand 21  aantal deelnemers op dit moment 4
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
We struinen over dijkjes en uiterwaarden, langs de Hertogwetering en rondom een oude maasbedding. Het is niet overal gemakkelijk vanwege hogere begroeiing, wel super mooi.

Keent, door Rijk en Provincie aangewezen als natuurontwikkelingsgebied, is een fantastisch Maaspolderlandschap. In de jaren 30 werd een grote meander afgesneden van de Maas en opgevuld met rivierklei.

De uiterwaard is nu weer verlaagd en de oude meander terug uitgegraven en aan de Maas getakt. Het gebied is natuurlijk met moerassen, ooibossen, poelen en hoogwatervluchtplaatsen. Taurosrunderen en Exmoorepony s zijn als begrazers ingezet.
Keent, omringd door dijken, biedt een wisselwerking tussen natuur, cultuur en landschapselementen.

De Hamelspoel is van oorsprong een oude bedding van de Maas en vormt nu een langgerekte waterpartij met belangrijke natuurwaarden voor watervogels en oevervegetaties.

 Hoe kom ik er?
EV/OV en carpoolen
Om 9.30 uur vertrek ik met auto bij NS Oss. OV reizigers kunnen met mij meerijden. Even checken of er een plaatsje vrij is.

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelf bedacht

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 8)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen