Vrijdag
28-06-2019 10:00
Vestigingsstad aan de Maas, Raamdal, kloostertuin en duinen
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Velp (NB) (rondwandeling)  afstand 24  aantal deelnemers op dit moment 7
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
Rondwandeling met een variatie aan landschappen; Hertogwetering met natuurlijke oevers,het mooie pittoreske Raamdal met pittoreske riviertje, een begrazingsgebied met talrijke bloeiende bloemen, vijvers, klooster met kloosterpark, kerkje uit de 10de eeuw.

In het middeleeuwse stadje Grave, gelegen aan de Maas, staan veel oude gebouwen die als monument aangewezen zijn.

De Hertogwetering werd in de 14e eeuw gegraven, voor een deel in de oude bedding van de Maas. Hierdoor konden de lage gedeelten worden ontwaterd en ontgonnen.

Wat opvalt als je vanuit Velp de polder inloopt is het lege landschap met weidse vergezichten. Dit landschap is uniek. Eeuwenlang deed dit gebied dienst als noodoverloop voor de Maas. Een brede strook land kwam dan onder water te staan en vormde een tweede rivier (Beerse Overlaat of Beerse Maas) achter de dijken. Deze rivier liep van Cuijk naar Den Bosch.

De Raam is een beek die enerzijds het water van de Peelhorst afvoert maar ook tot 1942 het water van de Beerse overlaat terug naar de Maas moest brengen. Dit verklaart waarom deze kleine beek een breed beekdal heeft.
Al meer dan 25 jaar word er in dit beekdal aan natuurherstel gewerkt. Er zijn plassen gegraven en een groot deel van de gronden is opnieuw ingericht met bos, weiden, akkers, struwelen en rietvelden.

In het verleden overstroomden regelmatig de lage gronden bij Grave met het water van de Raam. Om deze overlast te beteugelen werd de Peeldam aangelegd. Een restant hiervan is nog te zien.
Bij hoge waterstanden op de Maas kon de Raam zijn water niet op de Maas kwijt en stroomde het water over de Peeldam. Nadat in 1929 gemaal van Sassen in gebruik werd genomen verloor de Peeldam zijn waterkerende functie.

Langs de Hertogwetering bevinden zich speciaal ingerichte stroken natuur voor de ontwikkeling van flora en fauna. Dieren en planten verplaatsen zich via deze waardevolle stroken natuur van het ene naar het andere gebied. Ze hebben daardoor meer leefruimte en verdwenen soorten kunnen zich hier opnieuw vestigen.

Het Langven is ontstaan in de laatste ijstijd door uitstuiving van zand. Dit zand vind je nog terug in de vorm van stuifduintjes. Het Langven is zeer rijk aan verschillende (ook zeldzame) planten en dieren.

 Hoe kom ik er?
EV/OV/carpoolen
Om 9:30 uur vertrek ik met auto bij station Oss.
OV reizigers kunnen met mij meerijden.
Checken of er een plekje vrij is.


 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelf bedacht

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 10)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Mayketours

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen