Vrijdag
19-07-2019 10:00
9 enorme plassen naast de Maas in het land van Cuijk
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Gassel Linde Beers (rondwandeling)  afstand 24  aantal deelnemers op dit moment 6
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
Struinen en wandelen rondom gigantische plassen, langs beekjes, over uiterwaarden en dijken, als je van natuur, struinen en water houdt, is dit the place to be.
Fraaie vergezichten, oevers begraasd door Taurossen en Hooglanders, bos en verrassende landelijke paadjes in het buitengebied van Gassel, Linde en Beers.

Oorspronkelijk maakte het Kraijenbergse plassen gebied deel uit van de Beerse Overlaat (noodoverloop voor de Maas)
Door zandwinningsactiviteiten is hier een plassengebied ontstaan dat zich uitstrekt evenwijdig aan de Maas. Het dorp Linden werd door deze activiteiten vrijwel omringd door water.
In 1991 werd het gebied losgekoppeld van het aanwezige oppervlaktewater doordat de waterloop die hier oorspronkelijk liep, werd omgelegd. Sindsdien worden de plassen gevoed door grondwater van een goede kwaliteit.

De ontstane plassen zijn genummerd van 1 t/m 9. Een deel van deze plassen is ingericht voor recreatie, terwijl een ander gedeelte onderdeel is van een nieuw ingericht natuurgebied. Ten noorden van Plas 5 liggen nog twee kleinere plassen, het Gat van Geluk, een kleiwinningsput, nu in gebruik als visvijver. Het Ganzenorgel, een verveend wilgenmoerasrustgebied, rustgebied voor waterdieren.

Met name Plas 5 werd ingericht als natuurgebied, maar ook de oevers van Plas 4 en 7 kregen grillige oevers waar de natuur zich kon ontwikkelen. Aldus werd een gebied van 260 ha gecreeerd dat wordt beheerd door de stichting Het Brabants Landschap.
Plas 5, die door een dam van de overige plassen is afgescheiden, werd een winterrustgebied voor watervogels.
Er werden meidoornheggen aangeplant waar de das zijn burchten kan bouwen. De roodborsttapuit, de grasmus en de bosrietzanger broeden er.

Aan de randen van de plas vindt men De Cork en De Geest. Dit zijn oude rivierduinen. Hier is kleinschalig cultuurlandschap en vindt men gevlekte aronskelk, rapunzelklokje en grasklokje. Ook ligt hier het Geesterbos, een oud eiken hakhoutbosje waar dassenburchten te vinden zijn en bosanemonen en gewone salomonszegel groeien.

 Hoe kom ik er?
EV/OV/Carpoolen
Om 9.20 uur vertrek ik met auto bij NS station Oss.
O.V.reizigers kunnen met mij meerijden.
Informeren of er een plek vrij is.

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Behoorlijk doorlopen  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelfbedacht

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 10)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Mayketours

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen