Vrijdag
18-10-2019 10:45
Najaar in Maasheggen van Cuijk naar Boxmeer
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt NS Cuijk - NS Boxmeer  afstand 19  aantal deelnemers op dit moment 8
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
In het voorjaar moet je goed timen om meidoorn- en andere heggen in bloei te zien. In het najaar hangen alle bessen er tegelijk.
Na verschillende keren door de Maasheggen gelopen te hebben tussen Boxmeer en Vierlingsbeek, nu eens van Cuijk naar Boxmeer.

De Maasheggen zijn een zeer oud cultuurgebied, dat wordt gekenmerkt doordat het landschap wordt verdeeld in een groot aantal kleine kleine percelen die worden gescheiden door in elkaar gevlochten meidoorn- en sleedoornheggen. De heggen worden zo in elkaar gevlochten dat er zer compacte heggen ontstaan, die nauwelijks doordringbaar zijn.
Doordat de heggen zo dicht in elkaar gevlochten zijn, vormen ze een ondoordringbare afscheiding. Ze dienen vooral als perceelscheiding en veekering, maar helpen ook bij het buiten houden van roofdieren. Iedere keer als de uiterwaarden onder water lopen, helpen de heggen bij het opvangen van slib; als het water zich terugtrekt, blijft het slib achter waardoor de bodem in het gebied erg vruchtbaar is.

Deze manier van werken is al zeer oud. Julius Ceasar schreef al voor Chr. in zijn boek over zijn Germaanse rondwandelingen over de wijze waarop de plaatselijke bewoners hun landbouwpercelen afscheidden door middel van ineengevlochten meidoornheggen. Hij gaf daarbij ook blijk van zijn ergernis, omdat de heggen een muur vormden die hij met zijn leger met moeite kon passeren.

De Maasheggen liggen in de uiterwaarden van de Maas. Vroeger waren ze langs alle uiterwaarden van de Maas te vinden, maar tegenwoordig komen ze vooral nog voor in Oost-Brabant in de omgeving van Cuijck en Boxmeer. Met de uitvinding van het prikkeldraad begon de achteruitgang van de gevlochten maasheggen. Een deel van het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Ook aan de overkant van de rivier komen de maasheggen voor maar daar worden zij ernstig bedreigd.

De maasheggen hebben op het moment een grote natuurwaarde omdat ze beschutting geven aan een groot aantal dieren, zoals vogels, maar ook dassen.
We lopen langs de rivier, tussen de heggen en door stukjes bos.
Het gebied tussen Cuijk en Boxmeer lijkt iets gevarieerder dan dat naar Vierlingsbeek. Na een aantal kilometer komen we langs het klooster Sint Agatha, het oudste nog door monniken bewoonde klooster in Nederland, stammend uit de Middeleeuwen.

 Hoe kom ik er?
Reis met eigen vervoer. Het OV is alleen voor noodzakelijke reizen.
Station Cuijk is te bereiken met de trein uit de richting Nijmegen en Venray.
De auto parkeren in Cuijk lijkt geen probleem.

We lopen van Cuijk naar het station in Boxmeer en kunnen vandaar de trein nemen, terug naar Cuijk of naar elders.

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
eigen compilatie uit verschillende bestaande wandelingen

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 12)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen