Zondag
02-02-2020 10:40
Op pad rondom de Logtse Velden
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Bushalte Oirschot (rondwandeling)  afstand 17  aantal deelnemers op dit moment 8
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
De rondwandeling in het buitengebied tussen Oisterwijk en Oirschot ontleent zijn naam aan de Logtse Velden, waar vroeger beemden en grashooilanden in de natte seizoenen meestal onder water stonden als het riviertje de Beerze buiten de oevers trad. Maar het meanderende beekje is in de zestiger jaren van de vorige eeuw getemd en rechtgetrokken, wat ten koste gegaan is van de natuur. Nu is het gebied door het beekherstelproject van Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel rondom de Beerze teruggebracht naar de natuurlijke en oorspronkelijke waterloop. Door dit beekherstel en de natuurontwikkeling is er ook ruimte gecreëerd voor het vasthouden en het bergen van water in het gebied van de Logtse Velden. Bovendien heeft men de visie gehanteerd dat naast de natuurwaarden en het natuurbeheer ook de cultuurhistorische waarde van het gebied een grotere rol moet spelen. Vanaf de Spoordonkse Watermolen verloopt de route langs de bebouwing van Spoordonk naar het buitengebied aan de oostzijde van het beekdal van de Beerze. Voorbij de Viermannekesbrug betreden we het gebied van de Logtse Velden. Hier wandelen we met een grote boog om de overstromingsvlakte van de Beerze heen om dan langs moerasbossen ten noorden van dit retentiebekken in het natuurgebied van het Winkelsven te komen. Door het verdwenen gehucht Balsvoort en heidegebied Kostersche Hoeven bereiken we de zuidzijde van het uitgestrekte natuurgebied de Kampina. Via de Melaniedreef, over bospaden en rond het Klokkentorenven komen we in het buurtschap De Logt, waar namen als Beatrixhoeve, Elisabethhoeve, De Logt Hoeve, Hundertshoeve en Bertekehoeve verwijzen naar de agrarische bestemming van dit gebied.

 Hoe kom ik er?
Reis met eigen vervoer. Het OV is alleen voor noodzakelijke reizen.
Auto, Bus

De bus (lijn 141) vertrekt vanaf station Tilburg om 10:09 en komt aan bij bushalte Bernadettestraat in Oirschot om 10:35

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
Hart van brabant

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 9)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen