Woensdag
14-04-2021 10:30
Appense schouwpad
provincie Gelderland vertrekpunt eindpunt NS Klarenbeek (rondwandeling)  afstand 14  aantal deelnemers op dit moment 3 (vol)
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
De Bandijk of Appense Dijk moest in de middeleeuwen de noordelijke IJsselvallei beschermen tegen overstromingen vanuit het stroomgebied van de huidige Voorsterbeek.
Die beek kon geweldig aanzwellen door toevloed van regen- of smeltwater vanaf de stuwwal en de dekzandhoogten aan de rand ervan. De wateroverlast verergerde nog als de uitwatering op de IJssel in het honderd liep. Dat gebeurde als de IJssel zelf ook hoog stond. Het kwam zelfs voor dat de rivier zich dan ontlastte naar het dal van de Voorsterbeek, en de wijde omgeving onder gedompeld werd.
Dit dijkje bestaat nog steeds, deels begroeid met bomen, en goed te volgen op de dijk zelf of het daarnaast gelegen schouwpad. Dit dijkje bestaat voor een groot gedeelte nog steeds en is voor een deel met bomen begroeid en heet ook wel bomendijk In de vorige eeuw is de functie van de bandijk grotendeels overbodig geworden door de bouw van een dijk met gemaal in de uitmonding van de Voorsterbeek.
Over een deel van dit dijkje loopt van Appen tot Klarenbeek een wandelpad, waarop veel begroeiing is, en zich tot een natuurgebied ontwikkeld heeft.

 Hoe kom ik er?
met auto of trein
auto: P&R station 7382 BH Klarenbeek (ter hoogte van Hoofdweg 15)
trein: zowel uit Deventer als Zutphen stopt de trein om 10.15 bij halte Klarenbeek

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
internet met veel aanpassingen

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 3)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen