Zaterdag
18-09-2021 10:00
Schilderachtig Dommeldal en leemrijk bos
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Liempde (rondwandeling)  afstand 22  aantal deelnemers op dit moment 8
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
In nationaal landschap het Groene Woud wandelen en struinen we door bosgebied, langs akkers, weilanden, boomkwekerijen, beekjes en over een restant van de spoorlijn Boxtel Wesel, beter bekend als het Duitse lijntje.
Het typische fenomeen van bolle akkers tref je op deze wandeling aan naast de lager gelegen natte beemden.

Het dal van de Dommel is zeer schilderachtig. Olland ligt in het Dommeldal, een zijbeek, de Ollandse Waterloop, stroomt langs het dorp. Met voetveer het Sint Jans pondje, steken we de Ollandse Waterloop over.

Leembos de Geelders bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, populierenbosjes, heide, grasland en akkers. In de bodem is veel leem aanwezig, waardoor het gebied zeer vochtig is.
Tegenwoordig behoort dit bos tot de belangrijkste natte bosgebieden van Nederland. Door de kwijnende bomen zijn vele holten ontstaan die een schuil- of broedplaats bieden aan bosuilen of steenmarters. De Geelders herbergt belangrijke populaties van de houtsnip en de wespendief.

Ten oosten van de Geelders liggen de Marggraff Bossen. Doordat de laatste Marggraff zijn bos niet onderhield en voor het publiek gesloten liet, kreeg dit bos een zeer natuurlijk karakter. Na zijn dood in 2003 kwam het bos in beheer van de Marggraff Stichting die het alsnog openstelde. Het vormt nu een eenheid met de Geelders.

De familie Marggraff is de bezitter van een deel (85 ha)van De Geelders. Het andere deel (164 ha) is eigendom van Staatsbosbeheer. Het gebied werd gebruikt voor de productie van hakhout en voor de winning van eikenschors ten behoeve van de leerlooierij.
In de jaren 30 werden door werklozen greppels gegraven en met het vrijgekomen zand werden rabatten opgeworpen, waarop eiken werden geplant die hout moesten leveren dat aan boeren werd verkocht. Brede dreven dienden voor de afvoer van dit hout. De aanleg van rabatten zorgde voor verdroging. Het hakhoutbeheer is omstreeks 1965 gestopt, waarna het beheer gericht werd op het krijgen van een natuurlijk bos.

Een boerderijensemble (heerenkamer en Vlaamse schuur) stamt uit de 16e eeuw. De boerderij is in later eeuwen verschillende keren verbouwd. Het oudste deel is de heerenkamer uit de 16e eeuw. De duiventoren is uit 1661.
Duiven leverden mest en vlees, maar het houden ervan was voorbehouden aan de adel.

 Hoe kom ik er?
EV/OV/Carpoolen Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelf bedachte wandeling

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 9)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Uw advertentie hier? Neem contact op via de contactpagina onderaan deze website

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen