Woensdag
20-10-2021 10:30
Laag Soeren, Schadde velden
provincie Gelderland vertrekpunt eindpunt Laag Soeren (rondwandeling)  afstand 15  aantal deelnemers op dit moment 4
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
Nog geen honderdvijftig jaar geleden was het bosgebied waar deze wandeling doorheen voert er nog niet. Hier waren moerassige veengronden met heide en zand. De boeren van Laag Soeren staken er turf voor eigen gebruik, schilturf of schadden genaamd. De lokale namen Voorste en Achterste Schaddeveld, het Scharreveld en de Plaggenweg stammen uit dit verleden. Door het afplaggen ontstonden er open plekken. De wind kreeg vrij spel. Om het overstuiven van landbouwgronden tegen te gaan, en om te voldoen aan de behoefte aan hout, zijn vanaf 1850 grove dennen geplant. Zij doen het goed op voedselarme gronden.

Het Nationaal Park Veluwezoom is een beschermd natuurgebied van bijna 5.000 hectare, dat wordt gekoesterd door Vereniging Natuurmonumenten. De natuur gaat zoveel mogelijk haar eigen gang. Dode bomen blijven staan. Het oogsten van bomen voor de houtproductie wordt vermeden. We komen langs een sprengenkop. De beken van de Veluwezoom maakten reeds in de 17e eeuw papierindustrie en wasserijen mogelijk. Het probleem was alleen dat de wateraanvoer afhankelijk was van regen. Voor regelmatige watertoevoer zocht men naar niet te diep gelegen grondwater. Een goede plek werd zover uitgegraven als nodig was voor een regelmatige watertoevoer, meestal twee tot vier meter. Je wandelt hier langs een aantal van deze kunstmatige sprengenkoppen. Helaas (of juist heel goed?) zijn de sprengen hier nu voorzien van een afrastering. Het zuurstof rijke water van de sprengen werd in de 19e eeuw ook gebruikt in een kuuroord, voor reuma patiënten.

De Carolinahoeve werd in 1765 gebouwd als pleisterplaats voor vorstelijke lieden langs een van de koningswegen en is genoemd naar de in 1743 geboren Carolina van Oranje. Het is nu een café-restaurant.
Op de weide bij de Carolinahoeve grazen Schotse Hooglanders. Dit soort runderen horen in deze omgeving thuis. Zij slingeren hun lange tong om een bos gras en kortwieken het tot een lengte, waar edelherten van smullen. Tien duizend jaar geleden leefden de oeros en het edelhert hier ook vredig naast elkaar. Ze lijken buitenbeentjes, maar hebben in werkelijkheid de oudste rechten.

Een gedeelte van de route voert door de beukenbossen van Hagenau. Door de afzetting van het vruchtbare löss aan het einde van de laatste ijstijd konden hier beuken groeien. In 1911 was het bosgebied Hagenau met daarin de Carolinahoeve de eerste aankoop van Natuurmonumenten in de Zuid-Veluwe. Het vormde de basis voor het huidige Nationaal Park Veluwezoom. In 2018 is dit gebied in het kader van een herverkaveling eigendom geworden van de stichting Twickel en toegevoegd aan het landgoed Hof te Dieren.

Je kunt hier pauzeren bij de Prietsnitz hoeve.Als u de Priesnitzlaan vervolgt, komt u langs een monument ter nagedachtenis van de doktoren die het kuuroord voor reumapatiënten waar we straks langskomen, opgezet hebben. De belangrijkste was dr.Priesnitz. Het monumentje heet dan ook het Priesnitz-monument.

 Hoe kom ik er?
auto

 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
aangepaste versie van de mooiste routes

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 6)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Uw advertentie hier? Neem contact op via de contactpagina onderaan deze website

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen