Vrijdag
24-06-2022 10:00
Vestigingsstad aan de Maas, Raamdal, kloosterpark
provincie Noord-Brabant vertrekpunt eindpunt Velp (NB) Grave (rondwandeling)  afstand 23  aantal deelnemers op dit moment 6
van de organisator / kaartlezer
 Omschrijving 
Rondwandeling met een variatie aan landschappen;
Hertogwetering met natuurlijke oevers,
het mooie Raamdal met pittoresk riviertje,
begrazingsgebied met talrijke bloeiende bloemen,
vijvers, kloosterpark, 10de eeuws kerkje.

In het middeleeuwse stadje Grave, gelegen aan de Maas, staan veel oude gebouwen die als monument aangewezen zijn.

De Hertogwetering werd in de 14e eeuw gegraven,voor een deel in de oude bedding van de Maas. Hierdoor konden de lage gedeelten worden ontwaterd en ontgonnen.

Als je vanuit Velp de polder inloopt zie je het lege landschap met weidse vergezichten. Dit landschap is uniek, eeuwenlang deed het dienst als noodoverloop voor de Maas. Een brede strook land kwam onder water te staan en vormde een tweede rivier achter de dijken (Beerse Overlaat of Beerse Maas). Deze rivier liep van Cuijk naar Den Bosch.

De Raam is een beek die tot 1942 het water van de Beerse overlaat terug naar de Maas moest brengen. Dit verklaart waarom deze kleine beek een breed beekdal heeft. Al meer dan 25 jaar word er in dit beekdal aan natuurherstel gewerkt. Er zijn plassen gegraven en een groot deel van de gronden is ingericht met bos, struwelen en rietvelden.

In het verleden overstroomden regelmatig de lage gronden bij Grave met het water van de Raam. Om deze overlast te beteugelen werd de Peeldam aangelegd. Een restant hiervan is nog te zien. Bij hoge waterstanden op de Maas kon de Raam zijn water niet op de Maas kwijt en stroomde het water over de Peeldam. Nadat in 1929 gemaal van Sassen in gebruik werd genomen verloor de Peeldam zijn waterkerende functie.

Langs de Hertogwetering bevinden zich speciaal ingerichte stroken natuur voor de ontwikkeling van flora en fauna. Dieren en planten verplaatsen zich via deze waardevolle stroken natuur van het ene naar het andere gebied. Ze hebben daardoor meer leefruimte en verdwenen soorten kunnen zich opnieuw vestigen.

Het Langven is ontstaan in de laatste ijstijd door uitstuiving van zand. Dit zand vind je nog terug in de vorm van stuifduintjes. Het Langven is zeer rijk aan verschillende (ook zeldzame) planten en dieren.

 Hoe kom ik er?
EV/OV/carpoolen


 Afspreekpunt
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent, aanmelden is gratis.


 Tempo
  Ontspannen tempo  

 Bijzonderheden
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent   alleen beschikbaar als je ingelogd bent
 Bron
zelf bedacht

 Organisatie
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent  alleen beschikbaar als je ingelogd bent


 Deelnemers (maximaal 8)
Deze informatie is beschikbaar omdat je ingelogd bent alleen beschikbaar als je ingelogd bent.


Aanmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Afmelden (kan alleen als je ingelogd bent)
Uw advertentie hier? Neem contact op via de contactpagina onderaan deze website

 

  •  
  • LOPUS wandelvakanties
  • TT wandelreizen